Årsmelding RBK Kvinner; fusjon på riktig grunnlag?

I årsmeldingen for Rosenborg Ballklubb Kvinner (RBKK) så kommer det frem en rekke bekymringsfulle opplysninger. Ikke bare bommer klubben grovt økonomisk sammenlignet med budsjett, men det fremstår også som at budsjettforutsetningene klubben har lagt til grunn har vært fundamentalt feil. Dette er bekymringsfullt all den tid fusjonen mellom Rosenborg Ballklub (RBK) og RBKK var basert på underlag som styret i RBKK har fremlagt.

Vi kommer tilbake til dette, men først; Ørjan Engen og resten av styret i RBKK avgir en årsmelding som både er skremmende og mangelfull.

Les mer

Om dialog og prestasjonskultur

Forrige uke avholdt Rosenborg sitt første medlemsmøte for året. Der presenterte klubbens valgkomité sin innstilling til vinterens årsmøte. Innstillingen innebar ingen reelle endringer. Noe vi etter et senere punkt på agendaen, med forståelig grunn kunne stille spørsmål ved.

Les mer