Om valgkomiteens innstilling

Rosenborgs valgkomite har i utsendt pressemelding innstilt på at samtlige styremedlemmer på valg, med unntak av varamedlem Fredrik Winsnes, ikke får fornyet tillit. Noen har selv varslet sin avgang, andre har uttrykt overraskelse. Falkenkameratene har ikke forutsetning til å mene noe om valgkomiteens foretrukne kandidater, og før motivering foreligger på

Les mer